Panele akustyczne - Wafle akustyczne - Wibroizolacje, Systemy wygłuszań akustycznych

  Okładziny ścienne - izolcje

 

Maszyny na halach produkcyjnych stanowią od 85 do 105 dB/A, co jak wynika z badań, przy 8-godzinnym trybie pracy powoduje obniżenie wydajności pracowników o 30%.

Najczęściej  stosujemy panele akustyczne ścienne, ekrany, techniczne wafle wiszące
(fot katalog produktów).
Przepisy p.poż. w niektórych przypadkach nie pozwalają na zastosowanie materiałów palnych na halach, jakimi są pianki, stosujemy wtedy ( BASOTEC melamina żywiczna) lub inne rozwiązania na zlecenie klienta.

Normy:

 

Wartości NDN hałasu w miejscu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz.1833).

 

Hałas słyszalny

Hałas słyszalny w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:

 

  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (w przypadku hałasu oddziaływającego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),
  • maksymalny poziom dźwięku A,
  • szczytowy poziom dźwięku C.

 

 
Lp.

 
 
Parametr podlegający ocenie

 
 
Wartość

 
  1a   poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy   85 dB
  ekspozycja dzienna   3640 Pa2xs
  1b   poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy   85 dB
  ekspozycja tygodniowa   18200 Pa2xs
  2.   maksymalny poziom dźwięku A   115 dB
  3.   szczytowy poziom dźwięku C   135 dB

 

 

PN-N-01307:1994 - Hałas.
Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy, którym jest kabina lub pomieszczenie przemysłowe nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy.

 

 Lp.   Parametr podlegający ocenie Równoważny
poziom
 dźwięku
A w dB
  1. W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej, w laboratoriach ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do pisania, dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu.   75dB
  2. W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania z łącznością telefoniczną używaną w procesie sterowania, w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu.   65dB
  3. W pomieszczeniach: administracyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych, opracowania danych i innych o podobnym przeznaczeniu.   55 dB

 

W przypadku pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: biuro@mastem.pl

SZYBKI KONTAKT

 

 

Biuro Obsługi Klienta: 

33 445 41 84

 

Kontakt Techniczny:  

601 260 201

 

Zapytaj nas:

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności - prosimy o kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>